Brusseel vraagt aandacht voor verdrinkingspreventie in publieke zwembaden

Verdrinking

Een belangrijk deel van de ongelukken, zowel bij jong als oud, doen zich voor in erkende zwembaden die onder toezicht staan.

Poseidon veiligheidssysteem

Nochtans bestaat er een ingenieus alarmsysteem van bewakingscamera’s en sensoren voor zwembaden. De camera’s van het Poseidon-systeem registreren elke onregelmatigheid in het zwembad en geven in zo’n geval na tien seconden een signaal aan de redders. Die krijgen dan de exacte locatie van het probleem en kunnen via een monitor de ernst van de oproep inschatten.

Verdrinking

Een belangrijk deel van de ongelukken, zowel bij jong als oud, doen zich voor in erkende zwembaden die onder toezicht staan.

Poseidon veiligheidssysteem

Nochtans bestaat er een ingenieus alarmsysteem van bewakingscamera’s en sensoren voor zwembaden. De camera’s van het Poseidon-systeem registreren elke onregelmatigheid in het zwembad en geven in zo’n geval na tien seconden een signaal aan de redders. Die krijgen dan de exacte locatie van het probleem en kunnen via een monitor de ernst van de oproep inschatten.

Poseidonsysteem redt 2 mensenlevens in Brussel

In de Brusselse stedelijke zwembaden van Laken, Neder-Over-Heembeek en de Marollen werd reeds een dergelijk Poseidon-systeem geïnstalleerd. Totale kostprijs 650.000 euro. Deze zomer heeft het alvast zijn nut bewezen, want er konden reeds 2 mensen gered worden. In Neder-Over-Heembeek was een vijftigjarige man onwel geworden. Hij zakte naar de bodem van het zwembad. De redders hadden niets gezien, maar dankzij het Poseidon alarmsysteem kon hij op tijd gered en gereanimeerd worden. Ook in het zwembad van Sint-Gillis kon een drama vermeden worden.

Momenteel is het veiligheidssysteem, wegens de hoge kostprijs, enkel terug te vinden in de Brusselse zwembaden. In Nederland werden de openbare zwembaden reeds op grote schaal uitgerust met een dergelijk alarmsignaal.

Verdrinkingspreventie

Ann Brusseel: "Er zou een nultolerantie moeten bestaan voor verdrinkingen in zwembaden onder toezicht. De combinatie van menselijk toezicht en sensoren zou het aantal verdrinkingen tot nul moet kunnen herleiden. Ik ben dan ook teleurgesteld dat minister Vandeurzen momenteel nog geen bijkomende maatregelen wil nemen om verdrinkingen in publieke zwembaden tegen te gaan."

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 350) over de stand van zaken in de verdrinkingspreventie voor zwembaden.