Bouw Vlaams-Nederlands Huis deBuren nog niet voor morgen

deBuren

DeBuren is een logische voortzetting van de nauwe culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de afgelopen decennia. In 1980 besloten beide regeringen de samenwerking in verband met de taal vast te leggen in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Vijftien jaar later sloten ze een ruimer cultureel verdrag waaruit de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland voort-sproot. Brussel werd uitgekozen als vestigingsplaats van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

deBuren

DeBuren is een logische voortzetting van de nauwe culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de afgelopen decennia. In 1980 besloten beide regeringen de samenwerking in verband met de taal vast te leggen in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Vijftien jaar later sloten ze een ruimer cultureel verdrag waaruit de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland voort-sproot. Brussel werd uitgekozen als vestigingsplaats van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

In 2004 besliste de Vlaamse Regering om het voor deBuren aangekochte pand, op de hoek van de Leopoldstraat en de Wolvengracht, te verbouwen en uit te breiden met een nieuwbouw, waarin onder meer plaats zou zijn voor een auditorium en een café. De plannen werden getekend door het Brusselse architectenbureau Rauw. De Vlaamse Gemeenschap, die bouwheer is, kocht het braakliggende stukje grond op de hoek en verkreeg met enige moeite de toestemming om het aanpalende café Dada te slopen. Sinds januari 2009 verhuisde de hele ploeg van deBuren naar de tijdelijke bibliotheek aan de Prinsenstraat om van nabij de werf in de gaten te houden, maar er werd nog geen steen verlegd.

Stand van zaken?

Op 3 maart 2009 bracht de Overlegcommissie Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verdeeld advies uit.
De vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaven een positief advies op voorwaarde dat het bouwprofiel zou worden aangepast aan de Wolvengracht en niet (zoals was voorzien) aan het bestaande gebouw van het Vlaams-Nederlands Huis langs de Leopoldstraat.
De vertegenwoordigers van de Stad Brussel gaven een ongunstig advies omdat er onvoldoende woonruimte werd voorzien (cf. de vroegere onbewoonde bovenverdiepingen van Café DaDa). Dit advies werd nog niet officieel overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat nog geen beslissing werd genomen.

Knelpunten?

Ann Brusseel: “Ik vroeg de minister naar de eventuele knelpunten in het bouwdossier en hoe dit dossier kan gedeblokkeerd worden. Minister Schauvliege antwoordde mij dat zij na overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar administratie opdracht gaf om de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning door het architectenbureau te laten aanpassen, zodat – in de mate van het mogelijke – wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Overlegcommissie Stedenbouw.”
Een concrete verdere planning kan pas worden opgesteld vanaf het moment dat de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend aldus de minister.

Lees hier het volledige verslag van deze schriftelijke vraag (SV 587)