Bezorgdheid om Hongaarse politieke evolutie

In de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking drukten commissieleden van Spa, Open Vld en CD&V hun bezorgdheid uit over de politieke evolutie in Hongarije onder Premier Viktor Orbán.

In de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking drukten commissieleden van Spa, Open Vld en CD&V hun bezorgdheid uit over de politieke evolutie in Hongarije onder Premier Viktor Orbán.

De nieuwe grondwet brengt de persvrijheid en de rechterlijke macht in het gedrang. Deze grondwet, die op 1 januari 2012 van kracht werd bevat dubieuze strengcristelijke elementen zoals een absoluut verbodop abortus, een strikt heteroseksuele opvatting van het huwelijk, het niet langer erkennen van religies zoals het boedhisme, het hindoeïsme en de islam.

Ook Amnesty International sprak zijn bezorgdheid uit over die nieuwe grondwet en de bezorgdheid stijgt in grote delen van de EU.  Hongarije moet zijn wetgeving en manier van handelen astemmen op Europa en de Europese regelgeving.

De Europese commissie heeft op 17 januari 2012 drie inbreukprocedures gestart: over de onafhankelijkheid van de Hongaarse centrale bank, over de officiële pensioenleeftijd van de Hongaarse rechters, die van 70 tot 62 jaar wordt gebracht en over de onafhankelijkheid van de autoriteit die instaat voor de bescherming van data.

Op 18 januari 2012 kondigde premier Orbán in het Europees Parlement aan dat hij de inbreukprocedures ter harte neemt en dat hij met de Europese Commissie over eventuele aanpassingen van de grondwet in dialoog wil treden.

Naast de Europese Commissie heeft ook de Raad van Europa hier een belangrijke rol te vervullen ter verdediging van de rechten en vrijheden die in de verdragen van de Raad van Europa zijn opgenomen.

Ann Brusseel: "De fractieleider van de Europese liberalen heeft in het Europees Parlement ook al uitvoerig zijn bezorgdheden en bedenkingen geuit over de situatie in Hongarije. We moeten op onze goede zijn wanneer een lidstaat de fundamentele vrijheden en de gelijkheid van man en vrouw niet onderschrijft. Ik pleit voor een breed debat tussen de Europese lidstaten over die fundamentele vrijheden en waarden die wij allen delen."

Lees hier het volledig verslag van de discussie in de commissie Buitenlands Beleid.