Betere toegankelijkheid erfgoedsector noodzakelijk

Toegankelijkheid erfgoed – toegankelijkheidsbrochure erfgoedconsulenten

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid 4 actieplannen voor het beleidsdomein bestuurszaken voor de periode 2008-2009 ingediend.

Van het actieplan ‘Publicatie van toegankelijkheidsbrochure en organisatie voorlichtings- en rollen-spelsessies voor erfgoedconsulenten’ werd er geen verslagfiche in de bundel opgenomen.

Toegankelijkheid erfgoed – toegankelijkheidsbrochure erfgoedconsulenten

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid 4 actieplannen voor het beleidsdomein bestuurszaken voor de periode 2008-2009 ingediend.

Van het actieplan ‘Publicatie van toegankelijkheidsbrochure en organisatie voorlichtings- en rollen-spelsessies voor erfgoedconsulenten’ werd er geen verslagfiche in de bundel opgenomen.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het nastreven van integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen”.

Ontbreken verslagfiche

Blijkbaar was het ontbreken van de verslagfiche te wijten aan een onduidelijkheid inzake het aanspreekpunt bij het Departement RWO en bestaat er geen verslagfiche voor dit actieplan.

Ann Brusseel: "Ik betreur het dat een onderzoek naar de toegankelijkheid van ons erfgoed op de muren van de bureaucratie botst. Daarom vraag ik minister Bourgeois zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het aanspreekpunt op het departement RWO."

Grote kloof tussen onroerend erfgoedsector – toegankelijkheidssector

Er werden 3 fasen voorzien in functie van de voorlichting- en rollenspelsessies en de opmaak van een brochure. Uit de screening voor toegankelijkheid van 15 erfgoedsites bleek dat de kloof tussen de onroerend erfgoedsector en de toegankelijkheidssector nog zeer groot is.

Brochure

Er werd gekozen voor het uitwerken van een brochure over een betere toegankelijkheid van erfgoedsites in plaats van voor de organisatie van rollenspellen. Deze brochure zal dit najaar gepubliceerd worden. Daarna wordt op basis van de reacties op de brochure een verder actieplan opgemaakt.

Screening erfgoedsites toegankelijkheid

Vijftien sites, verspreid over de verschillende provincies en de diverse erfgoeddisciplines, zijn in de periode februari-september 2007 gescreend op hun toegankelijkheid. De gescreende sites zijn :

Gent – Minardschouwburg
Ingooigem – Provinciaal huismuseum Het Lijsternest
Lier – Begijnhof bestrating en Sint-Margaritakerk
Oostende – opleidingsschip Mercator
Oostende – voormalig Postgebouw
Oudenaarde – Bos t’ Ename
Kalmthout – Kalmthoutse heide
Lokeren – Molsbroek
Tongeren – Park van de Oostelijke Jeker
Rotselaar – Wijngaardberg
Brugge – Chartreusebos
Koksijde – Duinenabdij
Lanaken – Midden-Paleolithische site
Maldegem – Middelburg
Tienen – Drie Tommen

Uit de screening bleek dat geen van deze sites voldeed aan alle voorwaarden voor toegankelijkheid, m.n. voor bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid. Geen van deze sites is dan ook opgenomen in de databank Toegankelijk Vlaanderen.

Nog veel werk aan de winkel

Ann Brusseel: "Het is duidelijk dat er nog een hele lange weg te gaan is om ons erfgoed toegankelijk te maken. Het is toch opvallend dat van de vijftien gescreende sites er geen enkele voldeed aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. Daar moet in de nabije toekomst verandering in komen. Bovendien mogen de bevoegde diensten er gauw werk van maken, want de screening dateert van 2007. Ik zal dit thema dan ook verder blijven opvolgen."

Lees hier het volledig verslag  van de parlementaire vraag (SV 587) over erfgoedconsulenten.