Betere registratie abortus nodig

Om deze boodschap kracht bij te zetten, stapte vandaag een Open Vld-delegatie met o.m. Vlaams parlementslid Ann Brusseel mee in de Mars voor recht op abortus in Europa.

Om deze boodschap kracht bij te zetten, stapte vandaag een Open Vld-delegatie met o.m. Vlaams parlementslid Ann Brusseel mee in de Mars voor recht op abortus in Europa.

Vandaag is er betrekkelijk weinig informatie beschikbaar over de 18.000 abortussen die elk jaar worden uitgevoerd in ons land. En dat is cruciaal om aan preventie te doen.Daarom pleit Open Vld ervoor om werk te maken van een betere registratiemethode. Zo kan het preventiebeleid beter worden afgestemd op de realiteit.
Verfijning
Ook wil Open Vld meewerken aan de discussie over een verlenging van de wettelijke termijn voor abortus. Die bedraagt in ons land 12 weken. Per jaar moeten 800 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland. Daarom vindt Open Vld dat er moet nagedacht worden over een verfijning.
Ook de toegankelijkheid van abortuscentra moet worden versterkt. Vlaanderen momenteel telt slechts 4 centra, tegenover 15 in Brussel en 13 in Wallonië. In de meest bevolkte regio van het land is dat een tekortkoming. Nabijheid en toegankelijkheid zijn immers cruciaal.

Voor Open Vld kan de opening van het debat op geen enkele manier betekenen dat er wordt geraakt aan verworven rechten.

Illegale abortussen
Om het belang van abortuswetgeving voor vrouwen te onderstrepen, stapte een delegatie van Open Vld mee in een optocht langs de vier ambassades van EU-landen waar abortus nog steeds niet is gelegaliseerd. Onder meer Vlaams parlementslid Ann Brusseel. Nog teveel vrouwen sterven aan illegale abortussen bij gebrek aan een wettelijk kader voor zwangerschapsafbreking.

Ann Brusseel samen met Open Vld voorzitter Alexander De Croo en Els Ampe