Bestrijding van armoede bij vrouwen

Mevrouw Ann Brusseel:
Minister, we hadden het over armoede bij vrouwen. Het verheugde me dat u aandacht hebt voor de grote groep gepensioneerden, vooral vrouwen, die vaststellen dat ze met een armoedeprobleem zitten. Onze fractie vindt het daarom heel belangrijk dat vrouwen gedurende heel hun loopbaan terdege geïnformeerd worden over de financiële consequenties van het nemen van themaverloven, het kiezen voor deeltijds werk en dergelijke.

Mevrouw Ann Brusseel:
Minister, we hadden het over armoede bij vrouwen. Het verheugde me dat u aandacht hebt voor de grote groep gepensioneerden, vooral vrouwen, die vaststellen dat ze met een armoedeprobleem zitten. Onze fractie vindt het daarom heel belangrijk dat vrouwen gedurende heel hun loopbaan terdege geïnformeerd worden over de financiële consequenties van het nemen van themaverloven, het kiezen voor deeltijds werk en dergelijke.

Spijtig genoeg zitten veel vrouwen immers nog altijd vastgeroest in een rollenpatroon. Wanneer de vraag naar meer tijd voor het huishouden of voor de kinderen wordt gesteld, dan nemen de vrouwen die rol op zich. Uiteraard hebben we er alle begrip voor dat men tijd wil maken voor de rol in het huishouden en in de opvoeding, maar het is heel belangrijk dat men weet wat de financiële gevolgen zijn van een deeltijdse job of van themaverloven. We zouden daarom ook willen vragen dat er meer middelen gaan naar kinderopvang, naar meer betaalbare plaatsen in de kinderopvang en naar meer flexibiliteit, zodat vrouwen zich niet altijd gedwongen voelen om te knippen in hun jobkansen.

Tussenkomst plenaire vergadering 3 maart 2010 – Bestrijding armoede bij vrouwen