Bespreking begroting 2011 beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Voorzitter, minister, collega’s, een klein land heeft minder middelen om in het buitenland aanwezig te zijn en dus moeten we die beperkte middelen zo goed mogelijk inzetten. Wij stellen bij deze begroting vast dat de Vlaamse Regering ‘een beleid voeren’ verwart met ‘boekhouden’. Onder het efficiënt inzetten van middelen verstaat ze het geld uitgeven waarvoor het is begroot. Er is natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar wat eigenlijk telt, is de impact van het geld, het uiteindelijke duurzaam resultaat, het rendement van dit buitenlands beleid van Vlaanderen. Helaas is de minister-president er niet. Een tête-à-tête vind ik altijd leuk, dat weten jullie intussen. Ik zal me niet tot de oorden richten waar hij nu vertoeft. Ik hoop dat u de boodschap overbrengt.

Ik wil het even hebben over het netwerk van Vlaamse Huizen en Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland. We hebben het er in de commissie al over gehad. De minister-president gaat ervan uit dat een louter financiële audit voldoende is en dat we ons verder van de vertegenwoordiging van Vlaanderen in het buitenland niet te veel moeten aantrekken. Er komt een audit. Punt. Dat heeft ongetwijfeld zijn nut. Hij zal hopelijk uitwijzen dat de malversaties bij het Vlaams Huis in New York eerder uitzondering dan regel zijn. In het slechtste geval komen er andere zaken aan het licht die ons eigenlijk doen treuren over het vele belastinggeld dat wordt uitgegeven aan buitenlandse vertegenwoordiging boven op de Belgische buitenlandse vertegenwoordiging.

Wat wij vragen, is een politieke evaluatie, een zakelijke, correcte, rationele, politieke evaluatie. Er gaat veel geld naar posten in het buitenland en in deze tijd van krappe begrotingen is het misschien nuttiger om het aan andere zaken te besteden. Onze vraag is dus wat de concrete return is, post per post, en wat er wordt uitgegeven, post per post.

Neem bijvoorbeeld de post in Den Haag, naast de deur, maar er is wel een vertegenwoordiging. Het wordt tijd om te onderzoeken in hoever we er als een politieke partner worden beschouwd en welke rol de vertegenwoordiging daar speelt. Contacteren de Nederlanders onze vertegenwoordiger vooraf als ze bijvoorbeeld over een koerswijziging in het beleid in verband met de Hedwigepolder overleggen? Was onze vertegenwoordiging op de hoogte van de plannen van de nieuwe bewindsploeg om de kilometerheffing kort en goed te schrappen voor het regeerakkoord bekend geraakte? Hebben we over de omgekeerde beweging gesproken? Kennen onze partners, in dit geval de Nederlanders, het standpunt van de Vlaamse Regering voldoende en houden ze er rekening mee?

Opgelet, ik pleit er niet voor om zomaar te besparen op het buitenlands netwerk zoals het nu bestaat, maar wel om te onderzoeken of het rendement niet hoger kan.

Deze tussenkomst was aanleiding tot een geanimeerde discussie in de plenaire vergadering die u hier kunt lezen.