Ann vraagt naar de samenstelling van de nieuwe Ambtelijke Commissie Gelijke Kansen

De samenstelling van de nieuwe Commissie Gelijke Kansen is inmiddels terug te vinden op de website van Gelijke Kansen in Vlaanderen

Op 14 maart 2011 trad het ministerieel besluit in werking dat de nieuwe samenstelling van de Commissie Gelijke Kansen bepaalt.

De samenstelling van de nieuwe Commissie Gelijke Kansen is inmiddels terug te vinden op de website van Gelijke Kansen in Vlaanderen

Op 14 maart 2011 trad het ministerieel besluit in werking dat de nieuwe samenstelling van de Commissie Gelijke Kansen bepaalt.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
1° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR):
a) de heer Stijn Bertrand (Departement DAR, team Algemeen Beleid);
b) de heer Gunter Bousset (Departement DAR, team Coördinatie Brussel);
c) de heer Karl Musschoot (Departement DAR, afdeling Communicatie);
d) de heer Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering);
e) mevrouw Agna Smisdom (Departement DAR, team Gelijke Kansen in Vlaanderen);
f) de heer Ingvar Van Haelst (Departement DAR, team Gelijke Kansen in Vlaanderen);
g) mevrouw Heidi Vander Poorten (Departement DAR, team Gelijke Kansen in Vlaanderen);
2° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Bestuurszaken (BZ):
a) mevrouw Daphne Costes (Agentschap voor Binnenlands Bestuur);
b) mevrouw Karen Landuyt (Departement BZ, team Vlaamse Bouwmeester);
c) mevrouw Joke Renneboog (Departement BZ, dienst Emancipatiezaken);
d) de heer Xavier Suykens (Agentschap voor Facilitair Management);
e) mevrouw Tina Van Laere (Entiteit e-government en ICT-beheer);
3° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Financiën en Begroting (FB): mevrouw Diana Vanhoebroek (Departement FB);
4° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV):
a) de heer Pieter Ghijsels (Toerisme Vlaanderen);
b) mevrouw Mieke Govaerts (Departement iV);
c) mevrouw Greet Vandenrijt (Toerisme Vlaanderen);
5° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI):
a) mevrouw Ilse Boeykens (Departement EWI, afdeling Ondernemen en Innoveren);
b) mevrouw Liselotte De Vos (Departement EWI, afdeling Onderzoek);
c) de heer Hans Destrycker (Agentschap Ondernemen);
6° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV):
a) mevrouw Nathalie De Bleeckere (Departement OV);
b) de heer Theo Mardulier (Departement OV);
c) de heer Hugo Vanheeswijck (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming);
7° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG):
a) mevrouw Katleen Govaert (Kind en Gezin);
b) de heer Rudi Kennes (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
c) mevrouw Karin Van Puyenbroeck (Departement WVG);
8° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM):
a) de heer Philip Bogaert (Departement CJSM, Stafdienst Infrastructuur);
b) mevrouw Geertje de Ceuleneer (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie);
c) mevrouw Christine Debaene (Departement CJSM, cluster Mediabeleid);
d) mevrouw Trees Debruycker (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd);
e) mevrouw Karolien Haepers (Departement CJSM, cluster Sportbeleid);
f) mevrouw Marie-Paule Provost (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie);
g) mevrouw Sofie Taghon (Departement CJSM, cluster Participatiebeleid);
9° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE):
a) mevrouw Veerle Depauw (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding);
b) de heer Han de Bruijn (Departement WSE);
c) mevrouw Annemie Roets (ESF-Agentschap Vlaanderen vzw);
d) de heer Luc Neyens (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen);
10° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV): mevrouw Fatima Tigra (Departement LV);
11° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE): mevrouw Nathalie Moonens (Departement LNE);
12° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW):
a) mevrouw Valerie Declerq (Agentschap Wegen en Verkeer);
b) mevrouw Sofie Saelaert (Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn);
13° als vertegenwoordiger van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO);
a) mevrouw Ilse Baert (Departement RWO);
b) mevrouw Sarah De Meyer (Departement RWO, afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerenderfgoedbeleid);
c) de heer Valery Stevens (Departement RWO, afdeling Woonbeleid);
d) mevrouw Veerle Strosse (Departement RWO, afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerenderfgoedbeleid).

Mevrouw Agna Smisdom is voorzitter van de Commissie Gelijke Kansen.
 

Lees hier het volledige verslag van deze parlementaire vraag (SV 403 – 10 mei 2011)