Ann ondervraagt Minister Smet over de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel

De staat van het gebouw van het Koninklijk Conservatorium is ronduit alarmerend. Tot op vandaag konden de noodzakelijke renovatiewerken niet van start gaan, waardoor de staat van het gebouw dag na dag verslechterd met alle risico's van dien.

De staat van het gebouw van het Koninklijk Conservatorium is ronduit alarmerend. Tot op vandaag konden de noodzakelijke renovatiewerken niet van start gaan, waardoor de staat van het gebouw dag na dag verslechterd met alle risico's van dien.

In het gebouwencomplex van het Conservatorium zijn momenteel twee kunsthogescholen gevestigd: het Conservatoire royal de Bruxelles, dat onder de bevoegdheid valt van de Fédération Wallonie-Bruxelles, en het Koninklijk Conservatorium Brussel, dat van de Erasmushogeschool afhangt en door de Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd. In tegenstelling tot andere schoolgebouwen valt het gebouwencomplex van het Conservatorium niet onder de bevoegdheden van de gemeenschappen, maar onder die van de federale overheid, die via de Regie der Gebouwen eigenaar is van het gebouw.

Beide onderwijsinstellingen genieten een stevige reputatie op het vlak van de kwaliteit van het verstrekte onderwijs in muziek en podiumkunsten. Er komen studenten van over de hele wereld naar deze instellingen om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Sinds 1876 is het aantal leerlingen verdubbeld, tot ongeveer 1150 dit academiejaar, terwijl de beschikbare ruimte ten gevolge van de verkrotting van het gebouw gehalveerd is. De achterbouw in de Wolstraat is ontoegankelijk en 30 procent van de volledige site werd ontoegankelijk
verklaard door de brandweer.

Vorig jaar moesten de selectieronden en halve finales van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth na vijftig jaar verhuizen van de concertzaal van het Koninklijk Conservatorium naar het Flageygebouw, vanwege het veiligheidsrisico.

Ondertussen verslechtert de toestand van het gebouwencomplex alleen maar. Steeds meer lokalen worden door een chronisch gebrek aan onderhoud aangetast. Vocht, afgebladderde muren, lekkende daken, ingestorte plafonds en noem maar op. In bepaalde lokalen en zalen kunnen geen grote instrumenten meer staan, omdat ze beschadigd kunnen worden. Andere zalen zijn onbruikbaar verklaard, ondanks de  uitzonderlijke akoestiek. Andere lokalen zijn ronduit gevaarlijk voor het publiek dat het gebouw tijdens concerten of tentoonstellingen bezoekt, maar vooral voor de studenten en de personeelsleden die er dagelijks met kunst bezig zijn. Op dit ogenblik is de veiligheid van de studenten en het personeel een groot
probleem in deze instellingen.

De complexe juridische situatie stond de noodzakelijke renovatie in de weg. Door de federale regeringscrisis vormde de renovatie van het Conservatorium de afgelopen jaren geen beleidsprioriteit op federaal niveau en de beide bevoegde gemeenschappen konden geen relevant initiatief nemen om het gebouw te renoveren, aangezien ze daar niet bevoegd voor zijn.

De vzw Conservamus heeft een project ontwikkeld om de infrastructuur te renoveren. Het idee van Conservamus is het gebouwencomplex naar een nieuwe structuur over te hevelen, een naamloze vennootschap van publiek recht maar met een sociaal oogmerk. Dat zou een oplossing bieden voor de huidige impasse. Die naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk zou belast zijn met zowel de renovatie als de uitbreiding van het huidige complex en het dagelijkse beheer van de gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de lessen van de twee kunsthogescholen.

Ann Brusseel: " Gezien de alarmerende toestand van het gebouwencomplex van het Conservatorium en het veiligheidsrisico voor studenten, docenten en bezoekers van de Erasmushogeschool vroeg ik aan Minister Smet hoe het met het overleg rond dit dossier staat en wanneer de renovatiewerken van start zullen kunnen gaan.

De minister antwoordde mij dat hij hierover  vergaderde met de Franse Gemeenschap en dat hij samen met zijn collega, minister Nollet, een brief heeft gestuurd naar federaal staatssecrtaris voor de Regie der Gebouwen Verherstraeten en naar premier Di Rupo.  De Federale Regering moet nu een vergadering bijeenroepen waarop beide gemeenschappen aanwezig zijn. Er moet samen bekeken worden hoe de hele renovatie van de vzw Koninklijk Conservatorium kan worden gestart en hoe die moet verlopen. Zowel de Franse als de Vlaamse Gemeenschap willen mee participeren, zowel op financieel vlak als in de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk van het conservatorium, om de renovatie te realiseren. Alles lijkt dus in een positieve stroomversnelling te komen."

"Ik hoop dat de gezamenlijke vergadering er nu inderdaad snel komt en dat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden, zodat de noodzakelijke renovatie eindelijk va het Koninklijk Conservatorium eindelijk van start kan gaan. Ik zal dit uiteraard blijven opvolgen", aldus Ann Brusseel.

Lees hier het volledig verslag van deze vraag.