Ann ondervraagt minister over de brandveiligheid en het (over)aanbod aan studentenkoten

Ann wou weten of er nu daadwerkelijk een overaanbod aan studentenkoten is of niet, zoals in bepaalde krantenberichten stond. Als we het aanbod nauwkeurig kunnen inschatten, weten we ook welke inspanningen we aanvullend moeten leveren. De Vlaamse overheid verzamelt die gegevens echter niet. Daarom zal Ann de verschillende studentensteden aanschrijven met vragen over hun aanbod studentenhuisvesting. Wordt vervolgd…

Ann wou weten of er nu daadwerkelijk een overaanbod aan studentenkoten is of niet, zoals in bepaalde krantenberichten stond. Als we het aanbod nauwkeurig kunnen inschatten, weten we ook welke inspanningen we aanvullend moeten leveren. De Vlaamse overheid verzamelt die gegevens echter niet. Daarom zal Ann de verschillende studentensteden aanschrijven met vragen over hun aanbod studentenhuisvesting. Wordt vervolgd…

Vraag aan minister Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (SV 59)

Studentenkoten – Brandveiligheid

Een reportage van het Eén-consumentenprogramma Volt maakte duidelijk dat in een belangrijk aantal studentenkoten problemen bestaan rond de brandveiligheidsvoorschriften en de brandveiligheid. Inmiddels is ook gebleken dat er momenteel een overaanbod aan studentenkoten is. Dat heeft te maken met de nieuwbouw van een belangrijk aantal studentenkoten. Een groot aantal koten is echter oud.

1. Zijn de leegstaande koten vooral oudere koten of staan er ook heel wat nieuwe studentenkoten leeg?

2. Heeft de reden van de leegstand van oudere koten te maken met een gebrekkige prijs-kwaliteitsverhouding?

3. Beschikt de minister over indicaties m.b.t. het aantal leegstaande oudere koten die wel respectievelijk niet in orde zijn met de brandveiligheid?
 

Antwoord

Aangezien de decreetgever er – met het decreet grond- en pandenbeleid – uitdrukkelijk voor gekozen heeft om het registreren en bestrijden van leegstand volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen, is er op Vlaams niveau bijna geen detailinformatie beschikbaar. De gemeenten moeten Wonen-Vlaanderen wel jaarlijks hun geactualiseerd leegstandregister bezorgen, maar die gegevensuitwisseling is van bij aanvang bewust minimaal opgevat. Wonen-Vlaanderen heeft bijgevolg geen cijfers over leegstand in studentensteden.

Bovendien zijn de brandveiligheidsvoorschriften waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen gemeentelijke bevoegdheid.