Ann Brusseel vreest schending privacy bij onderzoek luxeverzuim

De minister van Onderwijs, Pascal Smet, laat weten een onderzoek te zullen starten naar de omvang en de oorzaken van wat hij zelf ‘luxeverzuim’ noemt: leerlingen die al op reis vertrekken vóór 30 juni, omdat examens en lessen dan afgelopen zijn. Bij dat onderzoek zal de minister zowel de onderwijsnetten en scholen als de touroperators vragen cijfers en tendensen bekend te maken. De touroperators zouden hun databanken analyseren om de nodige gegevens aan de minister te bezorgen.

De minister van Onderwijs, Pascal Smet, laat weten een onderzoek te zullen starten naar de omvang en de oorzaken van wat hij zelf ‘luxeverzuim’ noemt: leerlingen die al op reis vertrekken vóór 30 juni, omdat examens en lessen dan afgelopen zijn. Bij dat onderzoek zal de minister zowel de onderwijsnetten en scholen als de touroperators vragen cijfers en tendensen bekend te maken. De touroperators zouden hun databanken analyseren om de nodige gegevens aan de minister te bezorgen.

Ann Brusseel vroeg de minister of hij over deze manier van werken advies ingewonnen had bij de privacycommissie. Dit had hij duidelijk niet gedaan. Minister Smet ziet hier totaal geen probleem. Ann Brusseel: “Een overheid die een commerciële instantie dwingt verkoopcijfers bekend te maken over zaken die volledig tot privésfeer behoren – zoals op reis gaan met je gezin – gaat te ver. In welke mate kun je burgers blijven controleren? Zullen we misschien de grenzen opnieuw sluiten tot de laatste schoolbel gerinkeld heeft?”

De oorzaken van het probleem moeten aangepakt worden. Het einde van het schooljaar moet een zinvolle invulling krijgen. Vraag is ook of deliberaties een volle week in beslag moeten nemen. Maar is de minister bereid de oorzaken grondig te onderzoeken? Een jaar geleden werd exact dezelfde problematiek aangekaart in de Commissie Onderwijs. Ook toen luidde het antwoord: “We zullen dit onderzoeken.” Op naar volgend schooljaar…

Lees hier het volledig verslag van deze actuele vraag.