Ann Brusseel vraagt naar medische omkadering topcultuurschool

Vanaf 1 september 2011 wordt de Koninklijke Balletschool Antwerpen een topcultuurschool. Vlaams onderwijsminister Smet sloot hierover een protocolakkoord met zijn collega bevoegd voor Cultuur, minister Schauvliege.

Vanaf 1 september 2011 wordt de Koninklijke Balletschool Antwerpen een topcultuurschool. Vlaams onderwijsminister Smet sloot hierover een protocolakkoord met zijn collega bevoegd voor Cultuur, minister Schauvliege.

Ann Brusseel: "In de topsportscholen werden samenwerkingsverbanden van sportarsen, kinesisten, voedingsdeskundigen en sportpsychologen opgestart om een optimale omkadering binnen de topsportscholen te kunnen voorzien. Dit met de financiële steun van het BLOSO / de Vlaamse Gemeenschap. Ik vroeg Minister Smet of er voor de topcultuurschool – Koninklijke Balletschool Antwerpen ook reeds samenwerkingsverbanden werden opgestart om een optimale medische omkadering te voorzien en of hiervoor financiële steun werd voorzien."

De minister antwoordde mij dat de medische omkadering ter preventie en behandeling van blessures uiteraard belangrijk is in de context van het balletonderwijs, maar geen zaak is voor de onderwijsoverheid. Het begrip "omkadering" slaat hier enkel op het personeelsbestand. Lichamelijke ongevallen moeten worden gedekt door de schoolpolis die elke secundaire school heeft gesloten. De situatie van de topsportscholen kan niet als voorbeeld worden aangehaald omdat het topsportconvenant niet voorziet in medische begeleiding en elke eventuele tussenkomst dienaangaande vindt exclusief plaats vanuit de sportsector. Er wordt ook niet in extra financiële ondersteuning voorzien.

Ann Brusseel: "Een mogelijke interessante piste is dat de topcultuurschool wel zou kunnen overwegen om, gezien haar bevoorrechte relatie met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, samen te werken op het vlak van medische coaching."

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 264) over de medische omkadering van de topcultuurschool.