Ann Brusseel vraagt grondiger debat over verlofregeling onderwijs

In de commissie onderwijs stond de gewettigde afwezigheid op school voor de beleving van feestdagen die verbonden zijn aan een door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging nogmaals (zie eerdere discussie ) ter discussie.

In de commissie onderwijs stond de gewettigde afwezigheid op school voor de beleving van feestdagen die verbonden zijn aan een door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging nogmaals (zie eerdere discussie ) ter discussie.

Ann Brusseel pleit voor een grondiger debat over verlofregelingen en de plaats van het religieuze in het onderwijs. Net zoals tijdens de vorige discussie stelt zij voor om naar een systeem te zoeken waarbij vooral rekening wordt gehouden met de noden van de leerlingen. Extra afwezigheden kunnen leiden tot minder kansen om eventuele schoolachterstand weg te werken.

Ann Brusseel: “Ik pleit er nog altijd voor om in die veelheid van overtuigingen in onze samenleving te gaan naar een systeem met aandacht voor collectieve rustdagen. In het onderwijs moet die collectieve rust er zijn in het belang van de kinderen en moet die dus pedagogisch onderbouwd zijn. Je doet er dus goed aan om er met respect voor ieders traditie voor te zorgen dat kinderen maximaal op school aanwezig zijn, om hun vaardigheden te ontplooien en bij te schaven, en dat er om de zoveel weken een pedagogisch verantwoorde collectieve rustpauze is. Misschien kun je de religieuze viering voor na de schooluren houden, dan houd je ten minste elkeen op school.

Hier in Brussel zijn er scholen die op bepaalde feestdagen een hele dag toezicht mogen houden op twee of drie leerlingen die niet tot een bepaalde religieuze groep behoren. Daar mogen we ook niet blind voor zijn. Dat boeltje moet maar eens goed worden geregeld. Ik noem het bewust een ‘boeltje’, want het is chaos op de scholen. De kwestie van die extra dagen, waarover ik nog maar zelden heb horen klagen, is niet meteen het grootste probleem, maar wel het gebrek aan orde in al die geïntegreerde werkperiodes, lesdagen en vakantiedagen. Ook daar moet aandacht voor zijn.”

Ann Brusseel: "Een neutrale overheid moet een rationele vakantieregeling uitwerken in functie van de nood aan rust van de leerlingen."

Lees hier de volledige discussie.
Lees hier de eerder discussie over dit thema.