Ann Brusseel vraagt erkenning Peace Day op 21 september.

Ann Brusseel: "Dit voorstel van resolutie vormt een oproep tot vrede en wapenstilstand voor één dag op een vaste kalenderdag, namelijk 21 september. Een internationale Dag van de Vrede houdt in dat overal ter wereld, voor ten minste één dag, een staakt-het-vuren in acht wordt genomen. 21 september betekent dus een wereldwijde geweldloze dag."

Ann Brusseel: "Dit voorstel van resolutie vormt een oproep tot vrede en wapenstilstand voor één dag op een vaste kalenderdag, namelijk 21 september. Een internationale Dag van de Vrede houdt in dat overal ter wereld, voor ten minste één dag, een staakt-het-vuren in acht wordt genomen. 21 september betekent dus een wereldwijde geweldloze dag."

In 2001 namen de 192 VN-leden (VN: Verenigde Naties) unaniem een eerste resolutie aan die 21 september erkende als een dag van een wereldwijd staakt-het-vuren en geweldloosheid. Sindsdien worden jaarlijks op die dag grootse humanitaire acties georganiseerd, zoals voedseldroppings en vaccinatiecampagnes in probleemgebieden als Afghanistan en Soedan.

Op de website www.peaceoneday.org  is een opsomming te vinden van de verschillende activiteiten die de ‘Peace One Day’-organisatie intussen al op het getouw gezet heeft.
De recentste mijlpaal kwam er op 18 september 2009. Toen keurde de Amerikaanse Senaat een resolutie goed die Peace Day officieel erkent als een wereldwijde Dag van de Vrede.

Dit voorstel van resolutie werd gesteund door de collega's Marino Keulen, Sas van Rouveroij, Sven Gatz, Luckas Van Der Taelen, Fientje Moerman en Irina De Knop.

In de Belgische Senaat werd een gelijkaardig resolutievoorstel ingediend door Nele Lijnen.

Volledige tekst voorstel van resolutie 561 peace day 21 september.

Huidige stand van zaken in dit dossier.