Ann Brusseel vraagt aandacht voor dierlijke verkeersslachtoffers.

Op 24 september 2009 lanceerden de Vlaamse Gemeenschap, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen het project ‘Dieren onder de wielen’. Via de website ‘dierenonderdewielen.be’ kan je waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers invoeren en consulteren.

Op 24 september 2009 lanceerden de Vlaamse Gemeenschap, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen het project ‘Dieren onder de wielen’. Via de website ‘dierenonderdewielen.be’ kan je waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers invoeren en consulteren.

Met de telling wil ‘dierenonderdewielen.be’ in kaart brengen hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen.

De cijfers tot nog toe zijn veelzeggend. Tussen 24 september vorig jaar en 30 april van dit jaar leverde de telling op ‘dierenonderdewielen.be’ welgeteld 6.854 dode dieren op. Daarnaast zijn er heel wat dieren die nooit gerapporteerd worden, anderen worden nooit gevonden, helemaal platgereden of in de berm geblazen. Een schatting uit 1995 (Rodts J. et al. 1998) berekende dat jaarlijks meer dan 4 miljoen grotere wilde dieren de dood vinden op onze Belgische wegen.

Er zijn nochtans een aantal maatregelen die één en ander zouden kunnen verbeteren. Zo zouden voor de egels ter hoogte van natuurgebieden langs de weg rasters aangebracht kunnen worden die egels verhinderen de weg op te gaan. Als ze zo'n raster volgen, zouden ze bij een tunneltje kunnen uitkomen die hen helpt om aan de overkant van de weg te geraken. Hoge bomen langs de snelweg en zelfs geluidsschermen zorgen voor minder doodgereden vogels omdat de vogels minstens de hoogte van de boom of de muur moeten nemen, waardoor ze op een veilige hoogte over de snelweg vliegen.

Ann Brusseel: "Ik wou dan ook van minister Schauvliege weten of er binnen de administratie een actieplan bestaat om de Vlaamse wegen "diervriendelijker" te maken en welke conclusies nu reeds genomen kunnen worden uit de waarnemingen van dierenonderdewielen.”
 

Verslag VOU 2201 over het aantal doodgereden dieren op de Vlaamse wegen.