Ann Brusseel vraagt aandacht voor de genderkloof bij medewerkers van sportclubs

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet over de man – vrouw verhoudingen bij medewerkers van Vlaamse sportclubs. Ann Brusseel: “Uit een recent onderzoek van de KUL naar sportclubs in Vlaanderen blijkt dat de genderkloof zich ook doortrekt in bestuurs- sporttechnische- en parasportieve functies in Vlaamse sportclubs.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet over de man – vrouw verhoudingen bij medewerkers van Vlaamse sportclubs. Ann Brusseel: “Uit een recent onderzoek van de KUL naar sportclubs in Vlaanderen blijkt dat de genderkloof zich ook doortrekt in bestuurs- sporttechnische- en parasportieve functies in Vlaamse sportclubs.”

Zo worden vier op vijf bestuursfuncties ingenomen door een man. Vrouwen zijn in alle bestuursfuncties – voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, e.a. – ondervertegenwoordigd. De meest onevenwichtige verdeling vinden we bij de voorzitters (12 % vrouwen – 88% mannen) en de ondervoorzitters (14% vrouwen – 86% mannen). Ongeveer een kwart van de secretarissen (26,8%) in de bevraagde clubs zijn vrouwen. Vrijwel eenzelfde aandeel vrouwen is penningmeester (23,1%) of neemt een andere bestuursfunctie (22,2%) op. Driekwart (73,8%) van de trainers die actief zijn in de bevraagde sportclubs zijn mannen.

Ann Brusseel: “Ik wou van de minister weten welke acties er opgezet werden om aan deze onevenwichtige participatie te verhelpen. Niet met de bedoeling een quotum op te leggen, maar om toch een mentaliteitswijziging te betrachten. Als actief deelnemen aan het verenigingsleven goed is voor mannen, waarom zou het dan niet interessant zijn voor vrouwen?"

"Minister Smet schuift de vraag door naar zijn collega van sport, Philippe Muyters. Deze heeft echter nog geen actieplan klaar. Jammer dat het allemaal zo lang moet duren", aldus Ann Brusseel. "Gezien het aantal sportende vrouwen en de vrouwelijke rolmodellen (Kim & Justine op kop) dat België kent, kan men wel degelijk spreken van een ondervertegenwoordiging van dames in het bestuursniveau in de sportsector. Ik kijk dan ook uit naar de beleidsprioriteiten van de ministers van sport en van gelijke kansen in deze.”

Verslag VOU 2035 man/vrouw medewerkers sportclubs