Ann Brusseel steunt Puppet Pet Parade en roept op om hondenproblematiek aan te pakken!


Gezelschapsdieren zoals honden, katten, fretten, … mogen niet langer het slachtoffer zijn van
wanpraktijken.
(Toekomstige) Eigenaren van gezelschapsdieren mogen niet langer bedrogen uitkomen.
 


Gezelschapsdieren zoals honden, katten, fretten, … mogen niet langer het slachtoffer zijn van
wanpraktijken.
(Toekomstige) Eigenaren van gezelschapsdieren mogen niet langer bedrogen uitkomen.
 

Om impulsaankopen te vermijden en het socialiseren te bevorderen, is het in België sinds 1 januari 2009 verboden om honden en katten in winkels te verkopen. In 2012 verkopen dierenwinkels nog altijd honden en katten en strikt genomen kan dit mits toepassing van de wetgeving ook nog steeds.

In september 2011 beloofde de federale overheidsdienst Dierenwelzijn, bij het indienen van het ‘Belgisch Hondenbesluit’ om er nu eindelijk iets aan te doen. Een jaar later en ondanks een werkgroep binnen de Raad voor Dierenwelzijn is er nog altijd niets veranderd.

Ook het overleg bij het Vlaamse kabinet van Landbouw en Plattelandsontwikkeling op het vlak van inteelt, erfelijke aandoeningen en hypertypes bij rashonden is mislukt.

De hondenproblematiek is een aanleiding om uiteindelijk één sluitende wetgeving voor gezelschapsdieren (zoals honden en katten) op te stellen.
 

 • mensen die een dier in een winkel kopen, lopen een verhoogd risico op een miskoop, zoals bv puppy’s of kittens die al na enkele dagen ziek worden of sterven ondanks een wettelijk garantiebewijs
 • een gebrek aan ethisch normbesef in de broodfokkerij (90.000 à 110.000 puppy’s per jaar)
 • nauwelijks of geen controle op de import/export/doorvoer van puppy’s uit de voormalige Oostbloklanden
 • nauwelijks of geen controle op het in de handel brengen van gezelschapsdieren
 • inteelt, erfelijke aandoeningen en hypertypes, niet alleen een Belgisch maar een wereldwijd probleem
 • asielen ervaren sinds jaar en dag de nefaste gevolgen van een falend verkoopssysteem. Ze leveren schitterend werk maar soms is de druk gewoon te hoog. (vb vakantieperiodes en het jaarlijks daaraan gekoppelde dumpen van huisdieren om op verlof te kunnen gaan.)
 • opvoeding in hondenscholen en door gedragsdeskundigen: de kwaliteit van het aanbod kan sterk verschillen en dat is voor de consument niet altijd even duidelijk
 • hoewel de Orde der dierenartsen inbreuken op de deontologische code zal bestraffen, spelen sommige dierenartsen/dierenklinieken onder één hoedje met sommige (brood)fokkers
 • een wet is zo effectief als de naleving ervan : gebrekkige controle door politie en inspectiediensten op de bestaande wetgeving alsmede een falend gerechtelijk vervolgingsbeleid

De deelnemende organisaties eisen :
 

 • een daadwerkelijk verbod op de verkoop van gezelschapsdieren in dierenwinkels,
 • effectieve maatregelen die het ethisch normbesef in de broodfok verhogen en de gezondheid van de dieren garanderen, inclusief in de import/export/doorvoer van dieren
 • verhoogde controles door politie en inspectiediensten op de bestaande wetgeving en een ernstig gerechtelijk vervolgingsbeleid
 • voldoende middelen zodat alle dierenasielen een degelijk beleid kunnen voeren.
 • het zo snel mogelijk ten uitvoer brengen van maatregelen inzake inteelt, erfelijke aandoeningen en hypertypes bij rashonden
 • het oprichten van een tweetalig HondenInformatiePunt – Point d’Information Chiens (inclusief een onafhankelijk gratis meldpunt voor ‘consumenten’ en een meldpunt voor ‘dierenartsen’, later uit te breiden naar andere gezelschapsdieren naar het voorbeeld van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren in Nederland)
 • het maken van één sluitende wetgeving voor gezelschapsdieren zoals honden en katten. De politieke bevoegdheid ‘Dierenwelzijn’ mag op regionaal vlak niet onder Landbouw ressorteren.

Ann Brusseel: "Ik kan me perfect vinden in de eisen van de organisatoren van de Puppet Pet Parade. In het Vlaams Parlement heb ik al heel wat initiatieven genomen om de problematiek van inteelt en erfelijke ziekten bij rashonden aan te pakken, maar tot nu toe is het nog steeds wachten op een oplossing. Ik blijf me verder inzetten om de verschillende dossiers rond dierenwelzijn op de politieke agenda te plaatsen."