Ann Brusseel pleit voor integraal toegankelijke schoolgebouwen

Her en der in Vlaanderen en Brussel worden nieuwe scholen bijgebouwd, maar ook tal van bestaande scholen zijn aan renovatie en verbouwingen toe. Ann Brusseel vroeg aan de minister van Onderwijs of steeds rekening gehouden wordt met de ‘integrale toegankelijkheid’ van de gebouwen. Dit houdt in dat de gebouwen aangepast moeten zijn aan de noden van mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende liften te voorzien en drempels weg te werken. Een ander belangrijk punt voor Brusseel is dat we de schoolgebouwen ook na de lesuren zoveel mogelijk openstellen voor verenigingen en sportclubs. Onze ruimte is beperkt en duur, we moeten er zuinig mee omgaan. De minister antwoordde dat al deze aanbevelingen zo goed als mogelijk zullen opgevolgd worden.

Sinds 1 maart 2010 is de regelgeving met betrekking tot toegankelijkheid van publieke gebouwen van kracht. Deze regels zijn echter enkel van toepassing bij het bouwen of verbouwen van een school waar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is, en niet voor bestaande gebouwen of onderdelen van gebouwen waar geen structurele werken aan worden uitgevoerd. Ann Brusseel wees de minister op het feit dat bouwheren en ontwerpers vaak nog onvoldoende kennis en ervaring hebben om de principes van integrale toegankelijkheid en ‘universal design’ toe te passen.

"Op mijn vraag in hoeverre het ‘Masterplan scholenbouw’ inzet op integrale toegankelijkheid en ‘universal design’ antwoordde minister Crevits dat bij nieuwbouw en bij verbouwingswerken de toegankelijkheid niet uit het oog verloren mag worden. Hiermee bevestigde ze de belangrijkheid van integrale toegankelijkheid in de huidige legislatuur" aldus Ann Brusseel.

Ann Brusseel: "In dit kader wees ik ook op de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’ die in 2014 werd opgesteld door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en vroeg ik de minister of deze voldoende gepromoot en verspreid werd bij bouwheren en ontwerpers." De minister antwoordde hier positief op door te stellen dat de inspiratiebundel tijdens twee volgeboekte studiedagen in Gent en Leuven werd voorgesteld aan het volledige schoolbouwteam, beheerders van schoolgebouwen, architecten en preventieadviseurs.