Ann Brusseel pleit voor één bibliotheekkaart voor alle Brusselse studenten

Brussel heeft met 76.399 studenten de grootste studentenpopulatie in ons land. Daarvan zijn er 53.138 ingeschreven aan een Franstalige instelling, 23.261 studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Brussel telt meer dan twintig Nederlandstalige openbare bibliotheken naast de campusbibliotheken van de diverse universiteiten (VUB, HUB – KU Brussel, HUB – Ehsal, ULB, Saint-Louis) en hogescholen (Erasmushogeschool en Hogeschool voor wetenschap en Kunst, en tal van Franstalige hogescholen) en de Koninklijke Bibliotheek van België.

Brussel heeft met 76.399 studenten de grootste studentenpopulatie in ons land. Daarvan zijn er 53.138 ingeschreven aan een Franstalige instelling, 23.261 studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Brussel telt meer dan twintig Nederlandstalige openbare bibliotheken naast de campusbibliotheken van de diverse universiteiten (VUB, HUB – KU Brussel, HUB – Ehsal, ULB, Saint-Louis) en hogescholen (Erasmushogeschool en Hogeschool voor wetenschap en Kunst, en tal van Franstalige hogescholen) en de Koninklijke Bibliotheek van België.

In het verleden werd reeds een poging ondernomen om voor alle studenten van hogescholen en universiteiten één bibliotheekkaart te maken die hen toegang zou verschaffen tot alle Brusselse bibliotheken, de openbare en deze van de universiteiten. Dit idee werd echter nooit volledig uitgewerkt, omwille van een aantal administratieve drempels en – vooral – bureaucratische bedenkingen.

Ann Brusseel: "Het zou nochtans zeer handig en nuttig zijn voor alle Brusselse studenten om één keer lidgeld te betalen en één pas te hebben voor alle Brusselse bibliotheken.  Eén bibliotheekkaart zal de studenten er ook toe aanzetten de stad in te trekken en kennis te maken met de diverse instellingen, andere campussen en medestudenten. Daarom vroeg ik Minister Smet wat hij hiervan denkt."

In zijn antwoord stelt Minister Smet dat er begin 2010, op initiatief van het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs, nu Br)ik, hieromtrent reeds enkele voorzichtige contacten werden gelegd met de toenmalige Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in het kader van het Bruno-netwerk. Uit deze gesprekken vloeide echter geen concreet project voort.

Verder staat Minister Smet positief tegenover het idee van één bibliotheekkaart voor alle Brusselse studenten, maar hij zal hiervoor geen concrete acties of middelen voorzien.

Pascal Smet: "Het idee van een unieke kaart voor studenten die toegang geeft tot alle bibliotheken biedt inderdaad alleen maar voordelen en zou een mooie troef zijn voor de Brusselse studenten. Het zou eveneens tegemoet komen aan de verzuchtingen van de studenten die zij uitten via het charter New Deal Brussel 2.0. Binnen mijn bevoegdheidsdomein zijn hier echter geen concrete acties of middelen voor voorzien. De beleidskeuzes vastgelegd in de beleidsbrief 2012 voor Brussel geven prioriteit aan studentenmobiliteit en het probleem van studentenhuisvesting. Ik zou het echter toejuichen mocht dit idee ooit werkelijkheid worden."

 In bijlage kunt u de volledige schriftelijke vraag (SV 531 van 30 april 2012) over de bibliotheekkaart voor Brusselse studenten lezen.