Ann Brusseel: opleidingen waarvoor opleidingscheques gebruikt mogen worden moeten gecontroleerd kunnen worden!

Op maandag 18 maart 2013 wijdde het VRT-radioprogramma Hautekiet een item aan de discussie over alternatieve geneeswijzen die gepropageerd werden door de Duitse dr. Hamer (de Nieuwe Germaanse Geneeskunde). Deze behoren tot de sectarische geneeskunde. Zowel de federale overheidsdienst volksgezondheid, minister Onkelinx bevoegd voor volksgezondheidszorg als het informatie en adviescentrum voor de schadelijke sectarische organisaties maken zich tegenwoordig voornamelijk zorgen over de sectarische praktijken in de gezondheidszorg. De theorie van dokter Hamer stelt dat alle ziekten, inclusief kanker, veroorzaakt worden door een emotioneel conflict. Als dit conflict opgelost is verdwijnt ook de ziekte. Tot zover deze verbijsterende en gevaarlijke theorie. Dokter Hamer is veroordeeld in Duitsland, in Frankrijk en mag geen geneeskunde meer uitoefenen. In het debat kwam ook de mening van de directeur van de “Levensschool” aan bod.

De Levensschool is een instituur voor integrale gezondheidszorg. In hun vier jaar durende opleiding tot gezondheidsconsulent worden studenten gedurende twee dagen geïnformeerd over de Nieuwe Germaanse Geneeskunde. De bedoeling hiervan is dat studenten met een "open" geest hier naar luisteren. Zorgwekkend…

Ofschoon tijdens het radio-interview duidelijk werd dat de visie van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde op onderwijs en geneeskunde niet wetenschappelijk gefundeerd is, wordt de Levensschool erkend door de Vlaamse overheid. Zo kan men opleidingscheques krijgen voor het volgen van de opleiding tot “gezondheidsconsulent”.  Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt en woont, én een erkende opleiding op eigen initiatief volgt.

Ann Brusseel: "Ik vind het zeer zorgwekkend dat een opleiding waarin men zo "open" tegen de theorie van dokter Hamer aankijkt in aanmerking komt voor subsidies in de vorm van opleidingscheques. Daarom ondervroeg ik minister Muyters hierover."

Uit het antwoord van minister Muyters blijkt het volgende:

  1. Er wordt door de Vlaamse overheid geen rekening gehouden met de aard en doelstellingen van de opleiding waarvoor opleidingscheques worden gegeven. De werknemer heeft hier een vrije keuze.
  2. De Vlaamse overheid ziet er op toe dat de opleidingen gegeven worden door verstrekkers die in het bezit zijn van een kwaliteitslabel.
  3. De inhoud van de opleidingen wordt niet gecontroleerd op het inhoudelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  4. Minister Muyters vindt niet dat de opleiding "gezondheidsconsulent" moet worden doorgelicht, omdat het kwaliteitslabel voldoende garanties in zou houden.
  5. Er bestaat geen mogelijkheid om de toekenning van opleidingscheques in te trekken indien blijkt dat gevaarlijke of onwetenschappelijke theorieën verkondigd worden. 

Ann Brusseel: "Ik ben een beetje geschrokken van het antwoord van de minister, omdat er blijkbaar geen doorlichting of controle op een opleiding die het "kwaliteitslabel" kreeg kan gebeuren. Ik vind dat er wel moet onderzocht worden wat er juist in de Levensschool gebeurd en of de opleiding tot 'Gezondheidsconsulent', zoals ze daar nu wordt gegeven wel door de beugel kan. Het moet mogelijk zijn om opleidingen waarvoor opleidingscheques gebruikt mogen worden en die dus gesubsidieerd worden te controleren!"

In bijlage kunt u SV 630 van 2 april 2013 over de screening van de opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques terugvinden