Ann Brusseel is kandidaat voor het partijbestuur van Open Vld.

Beste leden van Open Vld,

Beste leden van Open Vld,

Straks kiest u niet alleen een nieuwe voorzitter voor onze partij, maar ook een nieuw partijbestuur. Elke week komt ons partijbestuur samen om over standpunten te discussiëren en belangrijke politieke beslissingen te nemen. De komende jaren wil ik als vast lid van het partijbestuur ook op de discussies kunnen wegen en mee de koers kunnen bepalen. Voor mij gaat het over een authentieke liberale koers die alle burgers vertrouwen geeft in de toekomst.

Open Vld zou meer aandacht moeten besteden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw, met een onbevangen blik. Waar andere partijen fenomenen zoals de internationalisering en de verstedelijking proberen te bestrijden, moeten wij er met de nodige nuchterheid, creativiteit en optimisme mee omgaan. Liberalen maken geen keuzes uit angst of nostalgie, ze zoeken naar duurzame oplossingen in de overtuiging dat vooruitgang altijd mogelijk is. Onze partij moet een sterke visie ontwikkelen op die gebieden waar we nu als samenleving in een impasse lijken te zitten. Ik heb het over werkgelegenheid in tijden van crisis, over mobiliteit in ons dichtbevolkt land, over betaalbaar en degelijk onderwijs in tijden van sterke demografische groei.

We zijn bovendien te stil geworden op ethisch vlak. Sinds de goedkeuring van de euthanasiewet en het homohuwelijk, lijken sommigen te denken dat de moderniteit helemaal ‘in de sacoche’ is. Wat betreft de bio-ethiek moeten nog tal van moeilijke knopen doorgehakt worden. Er zijn echter nog kwesties die een oplossing vragen. Een paar voorbeelden: hoe zorgen we ervoor dat de abortuswetgeving in alle ziekenhuizen gerespecteerd wordt? Hoeveel publieke ruimte kan een religieuze overtuiging innemen? Willen we onze wetgeving aanpassen aan eisen van zij die zich beroepen op traditie? Ik wil dat de liberalen terug met luide stem de waarden van de Verlichting verdedigen. We moeten werken aan een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen ook daadwerkelijk samen leven.

Ik wil me inzetten voor kwesties die een lange termijnvisie vragen en veel overleg en reflectie vergen. Ook die zaken moeten op de agenda van ons partijbestuur gezet worden. Daarom durf ik uw steun en uw stem te vragen. Bij voorbaat hartelijke dank.

Liberale groeten,

Ann Brusseel
Vlaams volksvertegenwoordiger