Ann Brusseel blij met resultaten Gemeenschapsoverschrijdende uitwisselingsprojecten onderwijs.

Het Prins Filipfonds heeft als doel om de drie Gemeenschappen van België dichter bij elkaar te brengen door de dialoog te bevorderen, Gemeenschapsoverschrijdende projecten te steunen en originele initiatieven aan de andere kant van de taalgrenzen bekendheid te geven. “Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar immers kennen.”

Het Prins Filipfonds heeft als doel om de drie Gemeenschappen van België dichter bij elkaar te brengen door de dialoog te bevorderen, Gemeenschapsoverschrijdende projecten te steunen en originele initiatieven aan de andere kant van de taalgrenzen bekendheid te geven. “Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar immers kennen.”

Voor het basis- en secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- en bijzonder onderwijs) komen Gemeenschapsoverschrijdende uitwisselingsprojecten voor leerlingen, leerkrachten en directies in aanmerking voor financiële steun. Deze uitwisselingen kunnen zowel bi- als trilateraal georganiseerd worden. De bedoeling is het verdiepen van de talenkennis en het verruimen van de cultuur door de ontdekking van elkaars achtergrond, met respect voor elkaars eigenheid.

Voor wat het hoger onderwijs betreft zijn er Gemeenschapoverschrijdende uitwisselingsprojecten voor studenten en samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van cursusmateriaal door lectoren, docenten en professoren.

Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van Ann Brusseel blijkt het volgende:

Leerplichtonderwijs:

Het aantal ingediende projecten gaat in stijgende lijn en ook de kwaliteit van de projecten neemt toe. Ten opzichte van vorige initiatieven zoals “Klavertje Drie” en “Tritec” kunnen we dus spreken van een verbetering.

In 2008 werden er in totaal 137 aanvragen ingediend waarvan er 103 werden goedgekeurd. Deze projecten konden in totaal op 112.696 euro steun rekenen.

In 2009 werden er in totaal 96 aanvragen ingediend waarvan er 71 werden goedgekeurd. Het totale steunbedrag bedraagt hier 113.316 euro.

De projecten die afgekeurd werden waren kwalitatief niet sterk genoeg.

Jaarlijks stellen de departementen van onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap elk 30.000 euro ter beschikking van het Prins Filipfonds voor deze uitwisselingsprojecten. Het Prins Filipfonds voorziet het resterende budget.

Hoger onderwijs:

In 2008 werden er in totaal 45 aanvragen ingediend waarvan er 37 (35 uitwisselingsprojecten voor studenten en 2 ontwikkelingsprojecten voor cursusmateriaal) werden goedgekeurd. Voor de geselecteerde projecten werd een totaal bedrag van 47.341 € uitgegeven.

In 2009 werden er van de 36 aanvragen 27 projecten werden geselecteerd ( 24 uitwisselingen, 3 ontwikkeling cursusmateriaal) voor een totaal bedrag van 35.262 €.

In 2010 werden er 39 projecten ingediend; 28 projecten werden geselecteerd (23 uitwisselingen, 5 ontwikkeling cursusmateriaal) voor een totaal bedrag van 40.010 €.

Ook hier was de kwaliteit de diversiteit en de originaliteit van het project doorslaggevend.

Het departement Onderwijs en Vorming stelt jaarlijks 15.000€ ter beschikking van de geselecteerde projecten, die door de Vlaamse instellingen worden ingediend. De voorziene budgetten worden jaarlijks opgebruikt.

Aan het einde van elk project stuurt de verantwoordelijke docent/professor een eindrapport naar het Prins Filipfonds en naar het departement Onderwijs en Vorming. Dit rapport bevat o.a. het programma, een overzicht van de activiteiten, een evaluatie van de deelnemers, bereikte resultaten, verbeterpunten.

Ann Brusseel: “Ik ben blij met de resultaten en het succes van de uitwisselingsprojecten van het Prins Filipfonds, omdat dergelijke projecten niet enkel de meertaligheid ten goede komen, maar ook het begrip voor de andere Gemeenschap bevorderen. Ik vind het daarenboven positief dat alle actoren (leerlingen, studenten, leerkrachten, directies en docenten) hierbij betrokken worden.”

Verslag SV 368 – Prins Filipfonds basis en secundair onderwijs

Verslag SV 369 – Prins Filipfonds uitwisseling docenten hoger onderwijs

Verslag SV 370 – Prins Filipfonds uitwisseling studenten hoger onderwijs