Ann Brusseel benieuwd naar nieuw besluit rond jongerenstages bij internationale organisaties.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Ann Brusseel over jongerenstages bij internationale organisaties blijkt het belang van deze ervaringsstages voor jongeren.

Ann Brusseel: “Ik ben blij dat de economische crisis blijkbaar geen impact heeft gehad op het aantal stageplaatsen voor jongeren bij internationale organisaties. Ook de vraag naar stageplaatsen blijft ongeveer constant.”

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Ann Brusseel over jongerenstages bij internationale organisaties blijkt het belang van deze ervaringsstages voor jongeren.

Ann Brusseel: “Ik ben blij dat de economische crisis blijkbaar geen impact heeft gehad op het aantal stageplaatsen voor jongeren bij internationale organisaties. Ook de vraag naar stageplaatsen blijft ongeveer constant.”

“De Minister-President antwoordde mij dat de evaluatie van het financieringsprogramma van de Vlaamse overheid in april 2009 werd afgerond en dat er een aantal concrete voorstellen werden gedaan tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties. Heel belangrijk in dit verhaal is dat één van de aandachtspunten een betere samenwerking met én het sensibiliseren van hogescholen en universiteiten zal zijn samen met de ontwikkeling van follow-up activiteiten. Verder werden nog een aantal technische voorstellen tot wijziging gedaan. Ik ben dan ook razend benieuwd naar het nieuwe voorstel en hoop dat er in de toekomst een pak meer jongeren stage zullen kunnen lopen bij een internationale organisatie met Vlaamse steun.”: aldus Ann Brusseel.

Volledige verslag SV 140 jongerenstages internationale organisaties