Anderlecht telt slechts 35 speelterreinen

De scholen en kinderkribbes barsten uit hun voegen. In alle politieke vergaderingen wordt gediscussieerd over mogelijke oplossingen voor het plaatsgebrek. We kunnen hopen dat dat probleem snel opgelost raakt, maar is de kous daarmee af voor de groeiende groep kinderen en jongeren in onze gemeente? Kinderen hebben ook na de schooluren plaats nodig om te spelen en zich uit te leven. Daarom vroeg gemeenteraadslid Ann Brusseel aan Schepen van Groene ruimten, Mustapha Akouz, hoeveel speelpleinen onze gemeente telt en of deze pleintjes in goede staat zijn.

De scholen en kinderkribbes barsten uit hun voegen. In alle politieke vergaderingen wordt gediscussieerd over mogelijke oplossingen voor het plaatsgebrek. We kunnen hopen dat dat probleem snel opgelost raakt, maar is de kous daarmee af voor de groeiende groep kinderen en jongeren in onze gemeente? Kinderen hebben ook na de schooluren plaats nodig om te spelen en zich uit te leven. Daarom vroeg gemeenteraadslid Ann Brusseel aan Schepen van Groene ruimten, Mustapha Akouz, hoeveel speelpleinen onze gemeente telt en of deze pleintjes in goede staat zijn.

“Er zijn slechts 35 speelterreinen in Anderlecht, wat helaas onvoldoende is, gezien de bevolkingsgroei.”, zegt de schepen, die zelf inziet dat het beter kan. Van die 35 speelterreinen worden er 30 onderhouden door de gemeente, 2 door Leefmilieu Brussel, 1 door de sociale huisvestingsmaatschappij Foyer, 1 door de openbare vastgoedmaatschappij ASSAM en 1 door de Anderlechtse Haard. “Nu, 35 lijkt niet zo weinig, maar het kan wel wat beter. Het gaat immers niet altijd om grote speelterreinen met veel toestellen. In de dichtstbevolkte wijk Kuregem zijn er bovendien weinig groene ruimtes, die ook veilig zijn, terwijl veel inwoners in deze wijk net in heel kleine ruimtes wonen. Voor kinderen is dit echt niet fijn.”, zegt Ann.

Op de vraag over de staat van de bestaande speelpleinen gaf het college geen gedetailleerd antwoord. Er zijn wel plannen om het speelplein in het Scherdemaalpark in 2014 te ‘herstellen’, maar hiervoor moeten nog centen vrijgemaakt worden. De bevoegde schepen wil naar eigen zeggen jaarlijks 300.000 euro vragen om een bijkomend speelplein in te richten. Hij voegt eraan toe dat hij jaarlijks de ‘noden’ per wijk zal evalueren. “Dat bedrag lijkt me vrij hoog. Als het lukt om jaarlijks zoveel te besteden aan leuke en veilige speelruimte, ben ik uiteraard zeer blij. Maar tegelijk vraag ik me af of je met 300.000 werkelijk niet wat meer kunt doen dan 1 terrein uitrusten? Ook centrale pleinen zoals het Verzetsplein en het Raadsplein kunnen wel een kinderhoekje gebruiken. Nu zijn het grijze steenwoestijnen. Ik zal er alvast op toezien dat de aangekondigde maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.”, aldus het gemeenteraadslid.

Ook de infrastructuur voor jongeren is aan uitbreiding toe, zowel de jeugd- als de sportsector kunnen wat steun gebruiken. Dat neemt Ann de komende maanden onder de loep…