AED-toestellen binnen Vlaamse sportsector en onderwijs.

Hartfalen is één van de belangrijkste oorzaken van een plots overlijden. Om complicaties en overlijden te vermijden, is het aangewezen om snel in te grijpen bij een hartaanval. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) in combinatie met een snelle reanimatie kan cruciaal zijn om levens te redden.

Hartfalen is één van de belangrijkste oorzaken van een plots overlijden. Om complicaties en overlijden te vermijden, is het aangewezen om snel in te grijpen bij een hartaanval. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) in combinatie met een snelle reanimatie kan cruciaal zijn om levens te redden.

Een (AED) is een apparaat dat het hartritme analyseert en met een grote betrouwbaarheid een ventri-kelfibrillatie herkent, waarna het apparaat automatisch een gecontroleerde elektrische schok aan het hart toedient, met de bedoeling de trillingen van het hart te stoppen zodat het hart opnieuw kan pompen. Het is een relatief goedkoop toestel (1800 euro), dat door niet-medisch personeel (cfr. wet 12 juni 2006) kan worden gebruikt om levens te redden.

Ann Brusseel: "Sporters vragen veel van hun lichaam en het hart moet tijdens het sporten zwaar werk verrichten. Daar gaat het wel eens fout. Daarom vroeg ik aan Minister Muyters in hoeverre de Vlaamse sportinfrastructuur reeds werd uitgerust met AED-toestellen; of er volfoende aandacht wordt besteed aan het leren gebruiken van het toestel en in hoeverre er aandacht wordt besteed aan reanimatietechnieken in sportverenigingen, trainersopleidingen."

De vraag en het antwoord (SV 569) kunt u in bijlage terugvinden.

Daarnaast vroeg ik hetzelfde aan Minister Smet met betrekking tot onderwijs.

De vraag en het antwoord (SV 527) kunt u in bijlage terugvinden.

Ann Brusseel: "Ik vind het jammer dat ik geen duidelijk overzicht kon krijgen van de aanwezigheid van AED-toestellen in onderwijs en sport. Het stelt me wel gerust dat er in EHBO opleidingen, zowel van jongeren als van trainers en sportbegeleiders voldoende aandacht wordt besteed aan reanimatie en de eventuele inzet van AED hierbij."