Acties Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het kader van de Milleniumdoelstellingen

Milleniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te vermin-deren tegen 2015: de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Milleniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te vermin-deren tegen 2015: de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Het gaat om de volgende doelstellingen:
1. Het uitbannen van extreme armoede en honger
2. Het bereiken van een universele basiseducatie
3. Het bestrijden van genderongelijkheid en het weerbaar maken van vrouwen
4. Kindersterfte tegengaan
5. De gezondheid van moeders verbeteren
6. Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten
7. Het verzekeren van ecologische duurzaamheid
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

De resultaten lopen achter op schema en lijken voor veel landen geen leidraad meer in het ontwikkelingsbeleid. De situatie in arme landen is echter door klimaat- en economische crises meer dan dringend.

Vlaams beleid

In de beleidsnota Buitenlands beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2009-2014 staat dat de Vlaamse bijdrage tot de realisatie van de Milleniumdoelstellingen zich concentreert op extreme armoede en honger (MDG 1), gezondheidszorg (MDG 4-6) en het partnerschap voor ontwikkeling (MDG 8). Daarnaast zal er in deze legislatuur bijzondere aandacht gaan naar het verzekeren van ecologische duurzaamheid (MDG 7) waarbij een gezond milieu en veilig drinkwater de basis vormen.

Ann Brusseel: " Op mijn vragen naar concrete Vlaamse acties rond de verschillende (MDG 1, 4, 6, 7 en 8) milleniumdoelstellingen kreeg ik momenteel nog geen antwoord. De Minister-President verwees naar het Vlaamse MDG-rapport (zie bijlage) waarin alle acties voor de periode 2006 tot 2009 worden opgelijst en de beleidsbrief buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking (2010-2011). Ik ben benieuwd naar deze beleidsbrief en zal de acties rond de milleniumdoelstellingen vanuit Vlaanderen kritisch opvolgen."

Lees hier het verslag van de schriftelijke vraag (SV 365) over de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking in het kader van de Milleniumdoelstellingen.

In bijlage vindt u tevens het Vlaamse MDG-Rapport (Sept 2010).