Actieplan Gelijke Kansen – Empowerment allochtone vrouwen en meisjes

Actieplan Gelijke Kansen – Mens onder de mensen van El Achawaat vzw

Ann Brusseel: "In eerste instantie wou ik weten hoe het komt dat de verslagfiche rond het actieplan Mens onder de mensen ontbreekt in de bundel van de verslagfiches. Uit het antwoord van minister Bourgeois blijkt dat het project volledig moest worden gedragen door vrijwilligers waardoor de timing niet kon worden gehaald."

Actieplan Gelijke Kansen – Mens onder de mensen van El Achawaat vzw

Ann Brusseel: "In eerste instantie wou ik weten hoe het komt dat de verslagfiche rond het actieplan Mens onder de mensen ontbreekt in de bundel van de verslagfiches. Uit het antwoord van minister Bourgeois blijkt dat het project volledig moest worden gedragen door vrijwilligers waardoor de timing niet kon worden gehaald."

Uit de verslagfiche (zie bijlage) blijkt dat de meeste resultaten uiteindelijk wel werden gerealiseerd (bewustwording bij meisjes en vrouwen), maar na de projectperiode. Ten gevolge van deze vertraging moet het overgrote deel van de toegekende subsidies worden teruggevorderd.

Lees hier het volledig verslag van deze SV 532 en de gedetaileerde verslagfiche van het Actieplan Gelijke Kansen – Mens onder de mensen van El Achawaat vzw.