Aanwerving en selectie Vlaamse buitenlandse vertegenwoordigers

Binnen het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen zijn er heel wat Vlamingen die onze regio vertegenwoordigen in het buitenland. We denken hierbij aan de diplomatieke en culturele vertegenwoordigers die in de Vlaamse huizen werken, de mensen van VAIS die in onze partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking werken, de mensen van het Vlaams Agentschap voor Internationale Handel (FIT) en de mensen van Toerisme Vlaanderen die tewerkgesteld zijn in de agentschappen in het buitenland.

Binnen het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen zijn er heel wat Vlamingen die onze regio vertegenwoordigen in het buitenland. We denken hierbij aan de diplomatieke en culturele vertegenwoordigers die in de Vlaamse huizen werken, de mensen van VAIS die in onze partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking werken, de mensen van het Vlaams Agentschap voor Internationale Handel (FIT) en de mensen van Toerisme Vlaanderen die tewerkgesteld zijn in de agentschappen in het buitenland.

Daarnaast zijn er nog de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de multilaterale organisaties.

Reden genoeg om eens uit te vissen hoe de aanwerving en selectie van deze mensen juist gebeurt.

Ann Brusseel: “Uit het antwoord van Vlaams Minister-President Peeters blijkt duidelijk dat er voor de vertegenwoordigers die onder zijn bevoegdheid vallen een duidelijke aanwervings- en selectieprocedure bestaat met de nodige aandacht voor talenkennis. Voor wat Toerisme Vlaanderen betreft zal ik de bevoegde minister hierover ondervragen.”

Lees hier het volledig verslag van SV 141