Aanwending Loterij-subsidies 2013

De winsten van de Nationale Loterij komen voort uit de samenleving. Via subsidies keert een groot deel van deze opbrengsten terug naar de gemeenschap. De subsidies worden toegekend aan diverse sectoren zoals de humanitaire hulp, sociale, sportieve, culturele, wetenschappelijke sectoren en activiteiten van nationaal prestige.

27,44 % van het totale subsidiebudget van de Nationale Loterij wordt toegewezen aan de drie Gemeenschappen van ons land: de Duitstalige, de Vlaamse en de Franse.

De winsten van de Nationale Loterij komen voort uit de samenleving. Via subsidies keert een groot deel van deze opbrengsten terug naar de gemeenschap. De subsidies worden toegekend aan diverse sectoren zoals de humanitaire hulp, sociale, sportieve, culturele, wetenschappelijke sectoren en activiteiten van nationaal prestige.

27,44 % van het totale subsidiebudget van de Nationale Loterij wordt toegewezen aan de drie Gemeenschappen van ons land: de Duitstalige, de Vlaamse en de Franse.

Voor 2013 bedraagt het bestedingsbedrag voor de Vlaamse Gemeenschap 34.915.175 euro. Dit geld wordt gebruikt om tal van verenigingen te subsidiëren die actief zijn in domeinen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap: cultuur en film, sport, jeugd, rusthuizen, welzijn, bijzonder onderwijs, toerisme, moeder- en kinderzorg, natuur- en milieubescherming, wetenschappen en regionaal prestige.

Ann Brusseel wou van de Vlaamse ministers weten hoe het lotto-geld voor 2013 binnen de Vlaamse Regering werd verdeeld en waarvoor het uiteindelijk werd gebruikt.

Van dit bedrag ging 33% naar Economie, Wetenschap en Innovatie. Dit geld werd toegevoegd aan de gewone actiemiddelen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en werd onder andere gebruikt ter ondersteuning van onderzoek in het raam van humanitaire acties, zoals 'Levenslijn' en 'Kom op tegen Kanker'.

30% werd gebruikt voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Zo ging er 5.608.000 euro naar de werking van de 13 Bloso-centra, maar ook de Vlaamse opera kreeg een subsidie van 2.906.000 euro. Daarnaast werden er onder andere subsidies verstrekt voor het participatiebeleid.

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg 23,6% van de loterij subsidies. Deze subsidies werden vooral ingezet voor de financiering van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en voor projectsubsidies ingediend bij Kind en Gezin.

Het volledige verslag met alle cijfers van deze schriftelijke vraag (SV282) kunt u via deze link terugvinden.