Aanpak homofobie in de Vlaamse scholen

Vorige zomer vond een hevige discussie plaats over de aanvaarding van homoseksualiteit in de Brusselse scholen. Ann Brusseel blijft het probleem opvolgen en stelde aan de minister van Onderwijs de vraag of ondertussen nog werk gemaakt wordt van de strijd tegen homofobie in de Vlaamse scholen, in het bijzonder in de scholen die een zeer diverse leerlingenpopulatie hebben, met verschillende religieuze opvattingen. Tijdens de vorige regeerperiode werden immers projecten aangekondigd door de toenmalige minister van Onderwijs en Gelijke Kansen. Uit het antwoord van Crevits blijkt dat tal van scholen inderdaad aan de slag gegaan zijn om een holebi- en transgendervriendelijke school te worden, met de steun van çavaria en de pedagogische begeleidingsdiensten. Nu gaat het over pilootprojecten, die in een klein aantal scholen georganiseerd worden onder de vorm van studiedagen en coachingtrajecten van schoolteams. Eind augustus 2015 zal een rapport opgeleverd worden over deze pilootprojecten.

“De nood aan kennis over dit thema blijkt groot te zijn, dat merk ik wanneer jongeren en leerkrachten hierover het woord nemen. Ik kijk uit naar het rapport, naar de concrete adviezen voor de scholen, maar bovenal hoop ik dat de minister de initiatieven die verdraagzaamheid en openheid willen aanmoedigen, zal blijven steunen. Onze samenleving is vandaag zeer divers maar voor sommige jongeren ook heel erg hard. Daarom moeten we alle steun bieden aan de schoolteams voor het creëren van een fijne en respectvolle sfeer voor elk kind en elke jongere.”, aldus Brusseel. Wordt vervolgd.