Aandacht voor gezonde voeding op school

Voeding en beweging zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Aandacht voor gezonde voeding van jongsafaan is daarom heel belangrijk. Daarom ondervroeg Ann Brusseel minister Smet over de aandacht voor gezonde voeding in de eindtermen voor het kleuter, lager en secundair onderwijs.

In het kleuter- & het basisonderwijs is er het ontwikkelingsdoel Wereldoriëntatie – natuur/Gezondheidseducatie. In het secundair onderwijs zijn er de vakoverschrijdende eindtermen rond het thema gezondheidseducatie.

Voeding en beweging zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Aandacht voor gezonde voeding van jongsafaan is daarom heel belangrijk. Daarom ondervroeg Ann Brusseel minister Smet over de aandacht voor gezonde voeding in de eindtermen voor het kleuter, lager en secundair onderwijs.

In het kleuter- & het basisonderwijs is er het ontwikkelingsdoel Wereldoriëntatie – natuur/Gezondheidseducatie. In het secundair onderwijs zijn er de vakoverschrijdende eindtermen rond het thema gezondheidseducatie.

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister weten of er een voldoende sterk kader en voldoende ondersteunend materiaal aan de scholen wordt aangeboden om deze eindtermen in de praktijk toe te passen. Dit is gelukkig wel het geval. Ik vroeg ook naar de resultaten van de inspecties. Voor het kleuteronderwijs zijn de resultaten zeer goed (80 tot 90% van de kleuterscholen voldeed in de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012), maar voor de lagere scholen liggen de cijfers een stuk lager (65 tot 70% van de lagere scholen voldeed in de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012). Voor het secundair onderwijs zijn er jammer genoeg geen cijfers omdat gezonde voeding hier deel uitmaakt van de vakoverschrijdende eindtermen."

Lees hier SV 251 en het antwoord.