24 jours’, het 21ste eeuws gelaat van antisemitisme in het hart van Europa

Gisteren (do 10 juli 2014) was ik uitgenodigd door de 'Ligue belge contre l'antisémitisme' voor de filmvoorstelling bij '24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi', het schokkende relaas van de ontvoering en drie weken durende foltering van de 23-jarige Ilan Halimi, een Parisien uit een joodse familie. De inschattingsfouten van de politie leidden tot het overlijden van de jonge Ilan. Deze feiten dateren van 2006 en brachten een schokgolf door Frankrijk. Niet alleen het gruwelijke karakter van de misdaad wekte weerzin en consternatie, maar ook het feit dat politie en gerecht in eerste instantie weigerden toe te geven dat Ilan gekidnapt en gefolterd werd omdat hij een Jood was.

De regisseur Alexandre Arcady heeft een confronterende film gemaakt die elke inwoner van onze diverse samenleving zou moeten zien. Zeker de jongeren die opgroeien in onze multiculturele grootsteden, opdat ze zouden beseffen tot welke vreselijke daden rassenhaat en antisemitisme kunnen leiden. In België kwam de film helaas niet in de zalen. In Frankrijk, dat de voorbije jaren door meerdere antisemitische aanslagen getroffen werd, ontstond ook een polemiek over de film. Volgens sommigen was het niet opportuun om de film over Ilan te gebruiken in schoolse context of uit te zenden op de openbare omroep omwille van het feit dat een bepaalde groep in de samenleving zich zou kunnen geviseerd voelen, of nog, omdat de film alleen aandacht schonk aan het lot van de slachtoffers en niet van de daders. Hoe pijnlijk en onrechtvaardig mag het politiek correct denken eigenlijk zijn, vraag ik me dan af.

Arcady, de Belgische Liga tegen antisemitisme en de talrijk aanwezige toeschouwers riepen gisteren na de film op tot actie tegen antisemitisme. Geen lange redevoeringen, maar concrete daden. Er werd ook herinnerd aan de moorden bij het Joods museum van de maand mei. Wie denkt dat gruweldaden zich niet meer zullen voordoen, vergist zich immers. Daarom roep ik alle Belgen op zich in te zetten om antisemitisme te bestrijden. Ten eerste vraag ik het onderwijs (koepels, netten, scholen) om deze film te bekijken met alle leerlingen uit het hoger middelbaar en er in de klas over te spreken. Ten tweede roep ik onze openbare omroep op om '24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi' uit te zenden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het kan, we zouden er de samenleving een dienst mee bewijzen.

Link naar een resumé van de film:
http://www.premiere.fr/film/24-Jours-La-Verite-sur-l-Affaire-Ilan-Halimi-3825928