België krijgt liberale transwet!

Voor Open Vld neemt Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter de parlementaire behandeling van het ontwerp van wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, kortweg de transwet, ter harte.

“Het is van belang dat er komaf wordt gemaakt met de twee voornaamste knelpunten van de huidige wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit, meer bepaald het afschaffen van de sterilisatievoorwaarde en het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële wijziging van de registratie van het geslacht”, luidt het. “Daarnaast zal ook de procedure tot voornaamswijziging versoepeld worden.”

Naar aanleiding van het wetsontwerp werden hoorzittingen in de commissie Justitie georganiseerd, die op hun beurt zullen resulteren in enkele amendementen. “Zo hopen we alle knelpunten zo goed mogelijk te kunnen wegwerken en voor de betrokkenen een wet te kunnen maken die hen minimaal belast met allerhande verplichtingen en maximale rechtszekerheid biedt.”

Het ganse wetsontwerp kan je hier terugvinden.