Ann Brusseel voor Open Vld naar het OESO-forum

Op 6 en 7 juni organiseert de OESO Forum 2017 te Parijs. Deze editie van de conferentie staat in het teken van het overbruggen van de kloof die veel ontwikkelde landen vandaag kent. Open Vld vaardigt Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel af naar de conferentie. “Het afgelopen jaar heeft de heropleving van rechts populisme, gesloten nationalisme en angst over verandering en globalisering een diepe impact nagelaten. Het is noodzakelijk dat uit alle OESO-landen beleidsmakers en onderzoekers bijeen komen om te onderzoeken hoe we onze economie sterk houden in tijden van disruptie en globalisering.”, aldus Brusseel.

Op 6 en 7 juni organiseert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar Forum te Parijs. Opzet van de conferentie is om met politici en onderzoekers van over de hele wereld een positief antwoord te bieden op de verdeeldheid die er anno 2017 leeft. 2016 zal volgens de OESO immers herinnerd worden als het jaar waarin populisme, nationalisme en wantrouwen toenamen. Daarom staat het OESO-forum in het teken van burgers die nadelen ondervonden of zich onzeker voelen door toedoen van de toegenomen globalisering, stijgende migratiestromen en de snelle technologische vooruitgang.

Open Vld vaardigt Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel af naar de conferentie. “Als Vlaamse liberalen willen we alle mensen verbinden en ervoor zorgen dat elkeen gelijke kansen krijgt”, stelt Brusseel. “Daarom is het essentieel dat alle mensen kunnen genieten van de voordelen die de technologische evoluties met zich meebrengen. We mogen geen remmen zetten op innovatie of vrijhandel, maar moeten er als overheid wel op toezien dat niemand achterwege blijft. Zoals Deens premier Rasmussen deze morgen zei, kan de globalisering alleen maar een succesverhaal zijn als iedereen gewapend wordt met sterke kennis en vaardigheden. In eerste instantie gaat het dan om nieuwe technologieën, maar ook een bredere kijk op menselijke vaardigheden en levenslang leren is essentieel.”

Daarnaast vormt het stijgend wantrouwen ten aanzien van de overheid eveneens een belangrijk speerpunt van de conferentie. Zo bleek uit een rondvraag van de OESO dat slechts 40% van de burgers uit lidstaten nog vertrouwen had in de overheid. Ook Brusseel benadrukt de nood aan actie: “Zeker in de regio’s die getroffen zijn door grote veranderingen in de arbeidsmarkt, moet de overheid verandering en ondernemerschap aanmoedigen in plaats van protectionisme en een terugkeer naar het verleden te promoten. Daarover was Secretaris Generaal, Angel Gurría bijzonder duidelijk, een niet mis te verstane boodschap aan Trump en de voorstanders van de Brexit.”