Ann Brusseel pleit voor inclusief en toegankelijk jeugdwerk

Het specifieke jeugdwerk levert uitstekend maatwerk, maar wat met de zogezegde “reguliere” jeugdverenigingen die hun werking willen openstellen voor kinderen en jongeren met een beperking? Chiro- en Scoutsgroepen die hun lokaalinfrastructuur zo goed mogelijk willen aanpassen om werk te maken van integraal toegankelijk jeugdwerk, moeten alle hulp krijgen die we hun kunnen aanbieden. Kinderen moeten namelijk zoveel mogelijk de kans krijgen om samen jong te zijn.

Tot voor kort konden lokale jeugdwerkinitiatieven met zekerheid terugvallen op twee instanties voor de financiering van toegankelijkheidsaanpassingen. Met de gedeeltelijke ontmanteling van de provincies verdwenen de provinciale subsidies voor inclusief jeugdwerk. Daarnaast zijn lokale besturen vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht om lokalensubsidies uit te keren. Door het verdwijnen van deze bepalingen kunnen gemeenten hun budget vrij beheren en wordt de subsidiëring van jeugdinfrastructuur ook meer afhankelijk van het lokale bestuur.

De minister bevestigde aan Ann Brusseel dat de provinciale actor wegvalt, maar dat de Vlaamse Regering deze bevoegdheid overneemt en voortzet. “Zodoende kunnen best practices uit bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen”, stelt minister Gatz. Naast een verdere opvolging van de website Toegankelijke Jeugdlokalen, zal de minister extra subsidies vrijmaken om jeugdverblijfinfrastructuur bijkomend te stimuleren.

Inzake het lokaal niveau benadrukte de minister dat gemeentebesturen in de toekomst meer beleidsruimte krijgen om middelen in te zetten volgens de eigen behoeften en prioriteiten. “Lokale besturen weten goed welke de noden zijn, de drempel zou laag genoeg moeten zijn voor de lokale verenigingen. Ik ga ervan uit dat het onderzoek dat hierrond gevoerd werd door Enter ons zal helpen om na te gaan of het allemaal de goede richting uitgaat. Ik zal de situatie op het terrein alvast aandachtig opvolgen.”, aldus Ann Brusseel.