ANN BRUSSEEL NAAR DE VERENIGDE NATIES

In navolging van Internationale Vrouwendag op 8 maart, neemt Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Ann Brusseel deel aan de 61ste VN commissie ‘Status on Women’ in New York. Deze commissie staat in het teken van de economische zelfstandigheid van vrouwen in een veranderende werksfeer. Een gelegenheid die regeringsleden, ngo’s en activisten van over de hele wereld samenbrengt om te discussiëren over gendergelijkheid.

Dat meisjes en vrouwen wereldwijd nog steeds te kampen hebben met de nefaste gevolgen van het gebrek aan seksuele- en reproductieve gezondheidszorg blijkt al snel uit volgende cijfers:

  • 19% van alle meisjes wereldwijd wordt zwanger voor de leeftijd van 18. Een leeftijd waarop ze eigenlijk op school moeten zitten.
  • Meisjes zonder opleiding hebben drie keer meer kans om te verplicht te trouwen voor de leeftijd van 18. In 2020 zouden zo een extra 142 miljoen meisjes getrouwd zijn voordat ze de volwassenheid bereikten.
  • In sub-Sahara Afrika en Zuidoost Azië hebben meer dan 60% van de jonge meisjes geen toegang tot degelijke anticonceptie.
  • Kraambedsterfte is de belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes tussen 15 en 19 jaar oud. Dagelijks sterven zo’n 800 meisjes met als doodsoorzaak zwangerschap-of bevallingsproblemen.

Als promotor van gelijke kansen zet Ann Brusseel zich dan ook in voor de versterking van middelen voor organisaties die seksuele- en reproductieve gezondheidszorg aanbieden in het Zuiden. Desondanks de maatregel van president Trump om de geldkraan voor dit soort organisaties toe te draaien. Om na te gaan hoe blijvende investeringen in familieplanning wereldwijd het beste verlopen, heeft Ann Brusseel dan ook een meeting gepland met directeur Global Advocacy Chloë Clooney van Planned Parenthood. Deze organisatie biedt reproductieve gezondheidszorg in 180 landen wereldwijd. Hun centra voorzien miljoenen mensen van anticonceptie, HIV tests, abortus, zwangerschapstesten, kankerscreenings, etc.

“Zonder recht op zelfbeschikking en betaalbare geboorteplanning, zijn vrouwen in gevaar”, stelt Brusseel. “Daarom moeten we hen alle middelen in handen geven om zelf te kiezen kiezen over hoe, wanneer en of ze moeder willen worden.”