Ann Brusseel bezoekt scholengroep 12 Adite van het GO!

Op vrijdag 25 maart jl. bracht ik, op uitnodiging van algemeen directeur Guy Beckx, een bezoek aan scholengroep 12 Adite van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.Ik werd er eerst ondergedompeld in de pedagogische visie van de scholengroep, met veel passie toegelicht door de coördinerende directeurs Sven Breugelmans en Gert Van Passel. Het was aangenaam vast te stellen dat deze scholengroep geen afwachtende houding aanneemt tot het masterplan ‘hervorming SO’ gelanceerd zal worden maar dat het beleidsteam al anticipeert op nieuwe structuren en systemen waarin een vernieuwende onderwijsvisie kan worden ontwikkeld.

Ik kon me van dat laatste de facto vergewissen tijdens de kennismaking met het project ‘flexibele leertrajecten’ dat in de Middenschool Prins van Oranje in Diest met veel bijval wordt toegepast. Directeur Peter Verheyden doet mij de aanpak die voorlopig alleen in de B-stroom wordt gehanteerd, met overtuiging en bezieling uit de doeken. Het is de bedoeling deze werkvorm vanaf volgend schooljaar ook in de A-stroom ingang te doen vinden.

Wie zich de reportage in KOPPEN op één van 16.12.2015 nog herinnert, weet waarover ik het heb: in deze middenschool hebben ze het roer van regulier lesgeven drastisch omgegooid. Een klas van 24 leerlingen is er aan een innovatief project begonnen. Drie leerkrachten vormen een zelfsturend kernteam en begeleiden de klas twee jaar lang.
Het is een project dat volgens mij alle kansen moet krijgen: co-teaching, zelfsturende teams, leerlingen met een hoog welbevinden en een sterke betrokkenheid. Het zijn alvast een aantal nieuwe ideeën voor het onderwijs van morgen.

Na deze boeiende kennismaking met onderwijsvernieuwing in scholengroep Adite, had ik tijdens de lunch een gesprek met de algemeen directeur, zijn beleidsmedewerker Tinneke Boonen en directeur Lut Lippeveld van het CVO De Oranjerie Diest die haar bezorgdheid ventileerde naar aanleiding van de conceptnota’s die onlangs door de Vlaamse regering werden goedgekeurd, meer bepaald over het HBO5 en de lerarenopleiding. Het volwassenenonderwijs staat de SLO (specifieke lerarenopleiding) niet graag af aan de hogescholen en de universiteiten maar begrijpt dat de verschillende trajecten op vlak van lerarenopleiding beter afgestemd moeten worden. De nota’s zijn voorlopig wat ze zijn en er zal alleszins de volgende jaren nog heel wat werk aan de winkel zijn om in september 2019 te landen.

Met dank aan Guy Beckx en zijn medewerkers voor het boeiende en inspirerende bezoek aan scholengroep Adite. We hebben alvast een aantal mooie ideeën meegenomen.

Tags: